Τραπεζικοί Λογαριασμοί

 

alpha bank

ALPHA BANK IBAN: GR4701401560156002002006285 

ALPHA ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 156-00-2002-006285

ALPHA SWIFT CODE: CRBAGRAA

piraeus bank

ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR6501710380006038040030998

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 6038-040030-998 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ SWIFT CODE: PIRBGRAA

national bank of greece

ΕΘΝΙΚΗ IBAN: GR8701102720000027200138033

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 272-001380-33

ΕΘΝΙΚΗ SWIFT CODE: ETHNGRAA

eurobank

EUROBANK IBAN: GR6702603050000070200679512  

EUROBANK ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 0026.0305.07.0200679512 

EUROBANK SWIFT CODE: ERBKGRAA