Βήματα Υποβολής Παραγγελίας Web

Έναρξη Υποβολής Παραγγελίας

Ο έμπορος/πελάτης της Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε. εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει προηγουμένως να καταχωρήσει τα στοιχεία του στην φόρμα “Αίτηση υποψήφιου πελάτη” για να αρχίσει η διαδικασία εγγραφής νέου Web-χρήστη (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον.

Προσθήκη στο καλάθι :

Για την υποβολή παραγγελίας, έχει τη δυνατότητα να προσθέτει στο Καλάθι Παραγγελιών τα προϊόντα που επιθυμεί να προμηθευτεί.

Στο πρώτο βήμα του καλαθιού αγορών, ο χρήστης βλέπει τα προϊόντα που έχει προσθέσει στο καλάθι του, με νέτες τιμές αγοράς (χωρίς ΦΠΑ). Στη συνέχεια, μπορεί να μεταβεί στο επόμενο βήμα πατώντας “Επεξεργασία καλαθιού”, όπου έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τα προϊόντα του (αφαίρεση) αλλά και τις ποσότητες τους (αφαίρεση/πρόσθεση) και στην συνέχεια πατώντας  “Προχώρησε σε παραγγελία” να μεταβεί στην επόμενη σελίδα όπου μπορεί να επιλέξει την διεύθυνση και τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας του. Έπειτα, πατώντας επάνω στα “Στοιχεία παραγγελίας”, μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια στη σύνοψη της παραγγελίας του μπορεί να δει το σύνολο των αγορών του (με ΦΠΑ) και πατώντας “Ολοκλήρωση παραγγελίας” να προχωρήσει στην οριστικοποίησή της. Κατά την οριστικοποίηση ο πελάτης θα λάβει τον αριθμό του παραστατικού με τον οποίο θα γίνει η καταχώρηση της παραγγελίας του στο σύστημα μας.

Επιβεβαίωση & αποδοχή παραλαβής παραγγελίας

Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε. που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της εταιρείας, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν είναι η τιμολόγηση αυτής. Η δέσμευση των εμπορευμάτων ισχύει για τις επόμενες 7 μέρες από την αποστολή του ενημερωτικού e-mail.

Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε. διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προχωράει στο τελικό στάδιο της τιμολόγησης.

Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που κάποιο είδος δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.

Προσθήκη στα αγαπημένα :

Οι συνδεδεμένοι χρήστες μπορούν να προσθέτουν στην λίστα με τα αγαπημένα, τα είδη που τους ενδιαφέρουν και στην πορεία εάν το επιθυμούν να μεταφέρουν τα είδη αυτά στο καλάθι τους προς αγορά.

Τα είδη που έχουν προστεθεί στα αγαπημένα του χρήστη ΔΕΝ είναι παραγγελία προς την εταιρία και παραμένουν εκεί έως ότου ο χρήστης τα σβήσει ή τα μεταφέρει στο καλάθι αγορών του.